OFERTA

Prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie:

 • Lean Management – wprowadzenie/ główne założenia
 • Lean Office – szczupłe zarządzanie w administracji i środowisku biurowym
 • 5 S – wdrażanie i auditowanie
 • Auditor 5 S
 • Standaryzacja, wizualizacja
 • VSM – mapowanie strumienia wartości
 • TPM – zarządzanie parkiem maszynowym
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu przez operatorów maszyn – Autonomus Maintenance
 • SMED – szybkie przezbrojenia
 • TFM – zarządzanie przepływami
 • TQM – kompleksowe zarządzanie jakością
 • Program rozwoju umiejętności przełożonych – TWI (Training Within Industry)
 • Program instruowania pracowników – Instruowania Pracowników (IP)
 • Budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP)
 • Doskonalenia Metod Pracy (MP)
 • KANBAN -system ciągniony
 • Funkcjonowanie systemu JiT, KANBAN
 • System wniosków racjonalizatorskich
 • KAIZEN – ciągłe doskonalenie
 • Poka Yoke metody usprawnień produkcyjnych
 • Problem Solving – narzędzia i metody rozwiązywania problemów
 • Raport 8 D
 • Arkusz A3
 • FMEA
 • Koła jakości
 • Akademia Lean Manufacturing
 • Zarządzanie w kulturze Lean
 • Coaching Lean
 • Akademia produkcji
 • Zarządzanie i sterowanie produkcją
 • Planowanie i harmonogram produkcji
 • Zarządzanie kosztami na produkcji
 • Nowoczesne i oszczędne zarządzanie produkcją
 • Lean manufacturing
 • Doskonałe podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym
 • Brygadzista, mistrz – mały menedżer
 • Zarządzanie zmianami
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętne przekazywanie informacji – nagana, nagroda
 • Budowanie autorytetu wśród pracowników produkcyjnych
 • Systemy magazynowe
 • Logistyka wewnętrzna
 • Optymalne zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
 • Optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie
 • Sterowanie gospodarką zapasową w przedsiębiorstwie
 • Planowanie w procesach logistycznych
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Funkcjonowanie systemu JiT, Kanban
 • Akademia jakości
 • System zarządzania jakością ISO 9001,
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001,
  • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001
 • System zarządzania środowiskowego ISO 14001
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001,
  • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001
  • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001
 • Zintegrowany system zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
  • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
  • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001
 • System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym ISO/TS 16949
  • Auditor wewnętrzny zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym ISO/TS 16949
  • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym ISO/TS 16949
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności GMP, GHP, HACCP
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności ISO 22000
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności IFS, BRC
  • Auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS)
  • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS)
 • System zarządzania bezpieczeństwem upraw rolnych GLOBALGAP
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem upraw GLOBALGAP
  • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem upraw GLOBALGAP
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001
 • System zarządzania jakością w laboratorium PN-EN ISO/IEC 17025
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium PN-EN ISO/IEC 17025
 • System zarządzania energią ISO 50001
  • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001
 • System Zakładowa Kontrola Produkcji ZKP
  • Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP
  • Pełnomocnik i auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP
 • Doskonalenie auditorów systemów zarządzania jakością
 • Badanie satysfakcji klienta
 • Problem Solving – Metody rozwiązywania problemów jakościowych
 • Koła jakości
 • Narzędzia doskonalenia jakości
 • FMEA- analiza przyczyn i skutków wad
 • Raport 8D
 • Raport A3
 • Statystyczna kontrola jakości
 • Zarządzanie zespołem jakościowym
 • Budowanie autorytetu w dziale jakości
 • Zarządzanie zmianami
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętne przekazywanie informacji – nagana, nagroda
 • Akademia zarządzania
 • Akademia menedżera
 • Skuteczny menedżer
 • Coaching menedżerski
 • Nowoczesne zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie przez cele
 • Doskonałe podejmowanie decyzji
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie zespołami
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym
 • Zarządzanie zespołem jakościowym
 • Zarządzanie zespołem technicznym
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Team building
 • Motywowanie pracowników
 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie frustracją, gniewem
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie wiekiem
 • Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi
 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
 • Biznesowy Savoir Vivre
 • Skuteczna komunikacja
 • Budowanie autorytetu menedżera
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Somoorganizacja
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Mediacje
 • Negocjacje
 • Wywieranie wpływu
 • Asertywność
 • Automotywacja
 • Samoorganizacja
 • Efektywność osobista
 • Kreatywność i twórcze myślenie
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Mediacje
 • Negocjacje
 • Autoprezentacja
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie stresem
 • Zarządzanie frustracją, gniewem
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Delegowanie zadań
 • Budowanie pozytywnych relacji
 • Savoir Vivre
 • Wywieranie wpływu
 • Pozytywna komunikacja
 • Doskonalenie kompetencji menedżerskich
 • Budowanie prawidłowej równowagi Praca- Życie
 • Zarządzanie przez cele
 • Negocjacje handlowe
 • Obsługa klienta
 • Obsługa trudnego klienta
 • Akademia sprzedaży
 • Sposoby wywierania wpływu
 • Tworzenie stron www
 • Microsoft Office
 • World
 • Excel
 • Agile Project Management / Scrum
 • FRIS style myślenia i działania
  • Zarządzanie w zgodzie ze swoim stylem działania i myślenia
  • Budowanie efektywnych zespołów
  • Budowanie autorytetu w zgodzie ze swoim sytlem myślenia, działania
  • Podążaj za swoim stylem myślenia, działania
  • Bądź sobą – dobrze czuj się we własnej skórze
 • MTQ48