O FIRMIE

Działamy w obszarach:

Zakres2

Jak działamy?

Jak_dzialamy

Działamy zgodnie z wymaganiami normy jakościowej ISO 9001:2015

C E R T _pl_20_elektroniczny

W naszych działaniach kierujemy się Polityką Jakości

Pomaganie w odkrywaniu i dostarczanie konkretnych, praktycznych dla ludzi i organizacji rozwiązań, wynikających z ich potrzeb, zainstniałych problemów, potrzeb rozwojowych.

Zadowolenie naszych klientów i jakość świadczonych usług są dla nas kwestią priorytetową. Pragniemy zapewniać kompleksowe usługi rozwoju organizacji i ich pracowników odpowadając na konkretne potrzeby szkoleniowe i doradcze. W tym celu stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół pracowników, trenerów i konsultantów. 

Politykę jakości realizujemy poprzez następujące cele: 

  • poznawanie i zrozumienie potrzeb klienów, aby proponować im jak najbardziej dostosowane usługi, 

  • dostosowywanie tematów, zakresów szkoleń i doradztwa do rzeczywistych potrzeb klienta, 

  • prowadzenie szkoleń i doradztwa w sposób aktywny dla uczestników i organizacji, w celu zwiększania efektów nauczania i przyswajania wiedzy, 

  • ciągłe umacnianie pozycji firmy na rynku, 

  • nadzór, analizowanie ryzyk i szans, spełnianie wymagań prawnych, uwzględnianiu kontekstu firmy przy planowaniu procesów – w myśl systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Powyższe cele spełniamy poprzez realizację takch zadań jak m.in.:

  • ciągłe doskonalenie procesów usługowych, 

  • ciągłe podwyższanie kwalifikacji naszych pracowników, 

  • dobór do projektów kwalifikowanych, doświadczonych trenerów i konsultantów,

  • podążanie za nowymi trendami. 

PB Group ma świadomość ciągłego doskonalenia, dlatego też Właściciel wraz z pracownikami deklaruje znajomość i przestrzeganie powyższych ustaleń. 

Beata Pastuszek – Gładki 

Właściciel